Sự kiên ghi nhận liên xô trở thành quốc gia đi tiên phong chinh phục không gian là ? Giúip mình tl câu hỏi này với ạ

Photo of author

By Melody

Sự kiên ghi nhận liên xô trở thành quốc gia đi tiên phong chinh phục không gian là ? Giúip mình tl câu hỏi này với ạ

0 bình luận về “Sự kiên ghi nhận liên xô trở thành quốc gia đi tiên phong chinh phục không gian là ? Giúip mình tl câu hỏi này với ạ”

  1. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

Viết một bình luận