Sự kiện nào quan trọng nhất ở ĐNÁ sau chiến tranh thế giới thứ hai

By Savannah

Sự kiện nào quan trọng nhất ở ĐNÁ sau chiến tranh thế giới thứ hai

0 bình luận về “Sự kiện nào quan trọng nhất ở ĐNÁ sau chiến tranh thế giới thứ hai”

  1. Nhật đầu hàng đồng minh, rút binh khỏi Đông Dương -> Cách mạng tháng 8, mở đầu thời kì độc lập tự chủ và chống Pháp có hệ thống, quản lí của nhà nước. Các nước khác cũng giống vậy khi các nước tham gia chiến tranh thứ 2 bị tổn thất nặng nề, là cơ hội để lực lượng cách mạng dành chính quyền.

    Trả lời

Viết một bình luận