Sự kiện nào tạo nên bước ngoặt căn bản của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)? A: Nhật Bản bất ngờ tập kích hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng B

Photo of author

By Alaia

Sự kiện nào tạo nên bước ngoặt căn bản của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)?

A:
Nhật Bản bất ngờ tập kích hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng
B:
Đức tấn công và tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô.
C:
Khối Đồng minh chống phát xít đã được hình thành
D:
Chiến thắng Xta-lin-grát của Hồng quân Liên Xô.

0 bình luận về “Sự kiện nào tạo nên bước ngoặt căn bản của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)? A: Nhật Bản bất ngờ tập kích hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng B”

  1. Sự kiện nào tạo nên bước ngoặt căn bản của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)?

    A: Nhật Bản bất ngờ tập kích hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng

    B: Đức tấn công và tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô.

    C: Khối Đồng minh chống phát xít đã được hình thành

    D: Chiến thắng Xta-lin-grát của Hồng quân Liên Xô.

Viết một bình luận