Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nhiệm nào sau đây? A.Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm thuỷ tinh mỏng. B.Chiếu một chùm sáng t

Photo of author

By Harper

Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nhiệm nào sau đây?
A.Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm thuỷ tinh mỏng.
B.Chiếu một chùm sáng trắng vào một gương phẳng.
C.Chiếu một chùm sáng trắng qua một lăng kính.
D.Chiếu một chùm sáng trắng qua một thấu kính phân kì.

0 bình luận về “Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nhiệm nào sau đây? A.Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm thuỷ tinh mỏng. B.Chiếu một chùm sáng t”

 1. Đáp án:

  Chọn C. Chiếu một chùm sáng trắng qua một lăng kính.

  Vì có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách cho chùm sáng trắng đi qua một lăng kính hoặc phản xạ trên mặt ghi của một đĩa CD.

   

 2. Đáp án:

  C.Chiếu một chùm sáng trắng qua một lăng kính.  

  Giải thích các bước giải:

  Phân tích ánh sáng trắng là hiện tượng ánh sáng trắng bị phân tích thành các tia ánh sáng đơn sắc. Trong các trường hợp trên chỉ có chiếu qua lăng kính là xuất hiện hiện tượng này.

Viết một bình luận