Sự ra đời của nhà Ngô – Đinh – Tiên Lê. Các vua Đinh – Tiền Lê bước đầu xây dựng một nền kinh tế tự chủ.Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội,văn hóa

Photo of author

By Delilah

Sự ra đời của nhà Ngô – Đinh – Tiên Lê. Các vua Đinh – Tiền Lê bước đầu xây dựng một nền kinh tế tự chủ.Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội,văn hóa cũng có nhiều thay đổi

0 bình luận về “Sự ra đời của nhà Ngô – Đinh – Tiên Lê. Các vua Đinh – Tiền Lê bước đầu xây dựng một nền kinh tế tự chủ.Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội,văn hóa”

Viết một bình luận