sưu tập một số ca dao tục ngữ nói về lòng trung thực

Photo of author

By Isabelle

sưu tập một số ca dao tục ngữ nói về lòng trung thực

0 bình luận về “sưu tập một số ca dao tục ngữ nói về lòng trung thực”

 1. Của ngang chẳng góp, lời tà chẳng thưa.

  Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu.

  Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay.

  Vàng thật không sợ lửa.

  Cây vạy hay ghét mực tàu ngay.

  Văn hoa chẳng qua nói thật.

 2. 1. Ăn ngay nói thẳng.

  2. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.

  3. Của ít lòng nhiều.

  4. Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng.

  5. Mất lòng trước, được lòng sau

Viết một bình luận