Tác nhân: của hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hóa, hướng nước, hướng tiếp xúc.

Photo of author

By Katherine

Tác nhân: của hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hóa, hướng nước, hướng tiếp xúc.

0 bình luận về “Tác nhân: của hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hóa, hướng nước, hướng tiếp xúc.”

 1. Giải thích các bước giải:

  1. Hướng sáng

  -Hướng sáng của thân là sự sinh trưởng của thân (cành) hướng về phía ánh sáng : thân cây uốn cong về phía nguồn sáng, thân cây có hướng sáng dương. Rễ cây uốn cong theo hướng ngược lại, nên rễ cây có hướng sáng âm.

  2. Hướng trọng lực là:

  -Phản ứng của cây đối với trọng lực gọi là hướng trọng lực. Đỉnh rễ cây sinh trưởng theo hướng của trọng lực gọi là hướng trọng lực dương. Đỉnh thân sinh trưởng theo hướng ngược lại hướng của trọng lực gọi là hướng trọng lực âm.

  3. Hướng hóa

  – Hướng hóa là phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp lại tác động của hóa chất.

  – Rễ cây luôn hướng về nơi có nguồn dinh dưỡng thích hợp và cần thiết cho sự phát triển (hướng hóa dương) và tránh xa nơi có hóa chất độc hại với nó (hướng hóa âm).

  4. Hướng nước

  – Hướng nước là sự sinh trưởng của rễ cây hướng tới nguồn nước

  – Hướng nước và hướng hóa xác định sự sinh trưởng của rễ cây hướng tới nguồn nước và phân bón.

  5. Hướng tiếp xúc

  – Hướng tiếp xúc là phản ứng sinh trưởng đối với sự tiếp xúc.

  – Phần lớn các loài cây dây leo như cây nho, cây bầu, đậu côve… có tua quấn. tua quấn vươn thẳng đến khi tiếp xúc với giá thể. Sự tiếp xúc đã kích thích sự sinh trưởng kéo dài của các tế bào tại phía không tiếp xúc của tua làm cho nó quấn quanh giá thể.

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. Hướng sáng

  – Hướng sáng là sự sinh trưởng của thân (cành) cây hướng về phía ánh sáng.

  – Tính hướng sáng của thân, cành là sự sinh trưởng của thân, cành hướng về phía nguồn sáng  Hướng sáng dương. Rễ cây uốn cong theo hướng ngược lại  Hướng sáng âm.

  – Do phía tối nồng độ auxin cao hơn nên đã kích thích các tế bào sinh trưởng dài ra nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía kích thích.

  – Rễ cây mẫn cảm với auxin hơn thân cây vì vậy khi nồng độ auxin phía tối cao hơn gây ức chế sự sinh trưởng kéo dài tế bào làm cho rễ uốn cong xuống đất.

  2. Hướng trọng lực (Hướng đất)

  – Hướng trọng lực là phản ứng sinh trưởng của cây đối với trọng lực.

  – Đỉnh rễ hướng trọng lực dương, đỉnh thân hướng trọng lực âm.

  3. Hướng hóa

  – Hướng hóa là phản ứng sinh trưởng của cây đối với các hợp chất hóa học.

  – Tác nhân kích thích gây hướng hóa có thể là axit, kiềm, muối khoáng…

  – Hướng hóa được phát hiện ở rễ, ống phấn, lông tuyến ở cây gọng vó…

  – Hướng hóa dương là khi cơ quan của cây sinh trưởng hướng tới nguồn hóa chất. Hướng hóa âm khi phản ứng sinh trưởng của cây tránh xa hóa chất.

  4. Hướng nước

  – Hướng nước là sự sinh trưởng của rễ cây hướng tới nguồn nước.

  – Hướng hóa và hướng nước có vai trò giúp rễ thực vật hướng tới nguồn nước và phân bón trong đất.

  5. Hướng tiếp xúc

  – Hướng tiếp xúc là phản ứng sinh trưởng đối với sự tiếp xúc.

  – Cơ sở của sự uốn cong trong tiếp xúc:

  + Do sự sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại 2 phía của cơ quan.

  + Các tế bào tại phía không được tếp xúc kích thích sinh trưởng nhanh hơn làm cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

   

Viết một bình luận