tại sao cây khoai lang, khoai tây,nhân sâm, lạc lại có củ mọc dưới đấtcòn các cây khác lại mọc quả tên cây thầy cô có thể giải thích cho con được ok ạ

Photo of author

By Ariana

tại sao cây khoai lang, khoai tây,nhân sâm, lạc lại có củ mọc dưới đấtcòn các cây khác lại mọc quả tên cây thầy cô có thể giải thích cho con được ok ạ

0 bình luận về “tại sao cây khoai lang, khoai tây,nhân sâm, lạc lại có củ mọc dưới đấtcòn các cây khác lại mọc quả tên cây thầy cô có thể giải thích cho con được ok ạ”

  1. Đáp án:

    Lời giải: củ khoai lang, nhân sâm: củ là rễ cây phình to, rễ cây ở dưới đất, chứa chất dinh dưỡng.

    củ khoai tây là thân cây phình to, thân cây nằm 1 phần dưới đất tạo thành củ

    củ lạc là quả lạc, do hoa ngậm nằm ở dưới đất, các cây khác có hoa ở trên mặt đất nên có quả trên mặt đất.

  2. Đáp án:

    Lời giải: vì các cây đó có củ là bộ phần rế cấp tạo nên còn các cây khác thì bộ phận khác cấu tạo nên như đài hoa, thân cây ….

Viết một bình luận