Tại sao để thực hiện tốt chính sách dân số thì cần phải nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới và sức khỏe sinh sản.

By Bella

Tại sao để thực hiện tốt chính sách dân số thì cần phải nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới và sức khỏe sinh sản. Giúp em vớiiiii. Em cần gấp quá huhuhu

0 bình luận về “Tại sao để thực hiện tốt chính sách dân số thì cần phải nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới và sức khỏe sinh sản.”

  1. Đáp án:

    giải thích các bước giải:

    Nhà nước ta thực hiện nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần.

    Trả lời
  2. Vì gia đình, nhà trường là nơi có ảnh hưởng trực tiếp tới sự định hình, phát triển nhân cách của con người và xã hội là nơi thử thách, đánh giá sự trưởng thành của nhân cách đó, cho nên, mỗi con trẻ/con người nếu có được sự quan tâm đúng mức từ ba môi trường này, nhất là từ gia đình thì tất yếu sẽ có điều kiện phát triển lành mạnh, hình thành, phát triển nhân cách tốt.Vì vậy sẽ thực hiện chính sách tốt.

    Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm