từ 1 tế bào mẹ ban đầu đã phân chia 3 lần liên tiếp. hãy tính số tế bào tạo thành ( các bạn trình bày rõ ra cho mk với)

Photo of author

By Valentina

từ 1 tế bào mẹ ban đầu đã phân chia 3 lần liên tiếp. hãy tính số tế bào tạo thành
( các bạn trình bày rõ ra cho mk với)

0 bình luận về “từ 1 tế bào mẹ ban đầu đã phân chia 3 lần liên tiếp. hãy tính số tế bào tạo thành ( các bạn trình bày rõ ra cho mk với)”

  1. Theo bài ta có :

    $2^{3}$ $=$ $8$

    ⇒ Số tế bào tạo thành là $8$ lần

    Xin 5 sao + 1 tim và hay nhất nhé

     

Viết một bình luận