Tại sao khi lắp đặt đường ray xe lửa ta phải chừa một khe hở giữa các đoạn thanh ray? Giúp mình với ạ :<

Photo of author

By Melody

Tại sao khi lắp đặt đường ray xe lửa ta phải chừa một khe hở giữa các đoạn thanh ray?
Giúp mình với ạ :<
Leave a Comment