Có 300ml dung dịch chứa đồng thời NaOH và Ba(OH)2 có cùng nồng độ . Phản ứng vừa đủ vs 300ml H2SO4 2M a. Tính nồng độ mol/l của NaOH và Ba(OH)2 b. Tín

By Kinsley

Có 300ml dung dịch chứa đồng thời NaOH và Ba(OH)2 có cùng nồng độ . Phản ứng vừa đủ vs 300ml H2SO4 2M
a. Tính nồng độ mol/l của NaOH và Ba(OH)2
b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch sau khi trộn
Làm ơn giúp mình vs????

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận