-Tại sao mùa hai nửa cầu lại trái ngược nhau? -Trái Đất chuyển động liên tục quanh trục là một trong những nguyên nhân tạo nên sự sống trên bề mặt Trá

Photo of author

By Lyla

-Tại sao mùa hai nửa cầu lại trái ngược nhau?
-Trái Đất chuyển động liên tục quanh trục là một trong những nguyên nhân tạo nên sự sống trên bề mặt Trái Đất đúng hay sai. Vì sao?
Leave a Comment