Tại sao nói văn hóa thời Lý là văn hóa thăng long

Photo of author

By Maria

Tại sao nói văn hóa thời Lý là văn hóa thăng long

0 bình luận về “Tại sao nói văn hóa thời Lý là văn hóa thăng long”

  1. Nền văn hóa thời Lý gọi là nền văn hóa Thăng Long vì phát triển ở Thăng Long và mang một phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của nhân dân ta thời lý, đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc ta.

  2. Đáp án:

    Nền văn hóa thời lý gọi là nền văn hóa Thăng Long vì phát triển ở Thăng Long và mang một phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của nhân dân ta thời Lý

     

Viết một bình luận