Tại sao nói virut là dạng kí sinh nội bào bắt buộc?

By Audrey

Tại sao nói virut là dạng kí sinh nội bào bắt buộc?

0 bình luận về “Tại sao nói virut là dạng kí sinh nội bào bắt buộc?”

  1. Đáp án:

    Lời giải: Virut là thực thể chưa có cấu tạo tế bào. Có kích thước siêu nhỏ (đo bằng nanômet) và có cấu tạo rất đơn giản, chỉ gồm một loại axit nuclêic được bao bọc bởi vỏ prôtêin. Virut không thể sống tự do và tồn tại bên ngoài tế bào sinh vật, đồng thời để nhân lên, virut phải nhờ bộ máy tổng hợp của tế bào, vì thế chúng là kí sinh nội bào bắt buộc.

    Trả lời
  2. Đáp án:

    Lời giải: Vì chúng chỉ nhân lên trong tế bào sống, dùng bộ máy tổng hợp của tế bào để tổng hợp các thành phần của hạt virus. Ngoài tế bào sống chúng tồn tại như thể vô sinh

    Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm