tại sao nước ngọt có ga khi đổ nước vào một cây đinh bị dỉ để một lúc thì cây ddinh đã hết dỉ thay vào là một cây đinh mới. Tại sao?

Photo of author

By Nevaeh

tại sao nước ngọt có ga khi đổ nước vào một cây đinh bị dỉ để một lúc thì cây ddinh đã hết dỉ thay vào là một cây đinh mới. Tại sao?

0 bình luận về “tại sao nước ngọt có ga khi đổ nước vào một cây đinh bị dỉ để một lúc thì cây ddinh đã hết dỉ thay vào là một cây đinh mới. Tại sao?”

  1. Đáp án: trong nước ngọt có gas chứa CO2

    Lời giải: H2O + CO2 tạo ra môi trường axit hòa tan lớp gỉ, nên cây đinh đó trở nên mới

  2. Đáp án:

    Lời giải:vì trong nước có ga chưa H2CO3 nên ms có hiện tượng đó

    Đây là 1 axit yếu dễ phân hủy nên sắt trở lại như ban đầu

Viết một bình luận