tại sao sự sống lại lựa chọn sử dụng enzym để xúc tác cho các phản ứng sinh hóa mà không chọn cách làm tăng nhiệt độ để các phản ứng xảy ra nhanh hơn

Photo of author

By Rylee

tại sao sự sống lại lựa chọn sử dụng enzym để xúc tác cho các phản ứng sinh hóa mà không chọn cách làm tăng nhiệt độ để các phản ứng xảy ra nhanh hơn

0 bình luận về “tại sao sự sống lại lựa chọn sử dụng enzym để xúc tác cho các phản ứng sinh hóa mà không chọn cách làm tăng nhiệt độ để các phản ứng xảy ra nhanh hơn”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Dùng enzyme sẽ giảm đc năng lượng hoatn hóa. các pư có thể xảy ra trong đk thường.

  VD: để tạo thành NH3 trong không khí cần áp suất lớn, nhiệt độ khoảng 2000oC , có tia lửa điện

  nhưng VSV cố định nito có thể thực hiện p.ư này trong đk thường nhờ enzyme nitrogenase

Viết một bình luận