Tam giác ABC có chu vi là 30cm và diện tích bằng 45 cm ² .Bán kính đg tròn nội tiếp tam giác ABC bằng

Photo of author

By Natalia

Tam giác ABC có chu vi là 30cm và diện tích bằng 45 cm ² .Bán kính đg tròn nội tiếp tam giác ABC bằng
Viết một bình luận