Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

35:5x4+1-9:3 = ? ( )

Tạo chữ đảo ngược 180° ❄

Tạo chữ đảo ngược 180° ❄

Làm thế nào để đảo ngược chữ 180° trên Facebook, Zalo, hoặc Blog. Đây là một công cụ cho phép bạn viết chữ đảo ngược theo chiều dọc. Bạn nhập văn bản, tên của bạn hoặc đoạn status bên dưới và nhận ngay kết quả theo thời gian thực. Hy vọng rằng bạn sẽ thích!

Ví dụ về kí tự đã bị đảo ngược -> ɔonƃu uol nɥɔ -> ʇǝᴉq ɔɐp nʇ ᴉʞ -> oɐɥɔ uıx

Xem thêm:  Mặt Lenny Face ( ͡° ͜ʖ ͡°)

About mtrend

Leave a reply

35:5x4+1-9:3 = ? ( )