Chữ Mã Hoá

Chữ mã hóa  ҉ Được sử dụng trong hệ thống chữ số Cyrillic để chỉ ra rằng số được đè lên có nghĩa là một triệu. Nó rất giống với mực vô hình (Invisible ink – dùng để mã hóa chữ).

Xem thêm:  Tạo chữ gạch ngang
Nhập văn bản, tên, chữ cái vào đây:
Kết quả:

Sử dụng chữ mã hoá ở đâu?

  • Mọi người thích sử dụng kiểu chữ này để trang trí tên hoặc đoạn văn bản. Kí tự đặc biệt tạo bởi công cụ này hơi khó nhìn, nhưng không hẳn là không thấy. Có thể hiển thị trên Facebook, Zalo, Instagram, Google+, v.v.
  • Bạn cũng có thể đặt tên nhân vật game như: Liên Quân Mobile, Au Mobile, v.v.
  • Gửi đoạn chữ đã mã hóa qua tin nhắn Messenger.
×

Thành công!

Đã chép vào bộ nhớ tạm