Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

35:5x4+1-9:3 = ? ( )

Tạo chữ mã hoá ♛

Tạo chữ mã hoá ♛

Chữ mã hóa  ҉ Được sử dụng trong hệ thống chữ số Cyrillic để chỉ ra rằng số được đè lên có nghĩa là một triệu. Nó rất giống với mực vô hình (Invisible ink – dùng để mã hóa chữ).

Xem thêm:  Ký tự đẹp cho bạn ˁ(⦿ᴥ⦿)ˀ

About mtrend

Leave a reply

35:5x4+1-9:3 = ? ( )