Tạo chữ mã hoá ♛

Photo of author

By mtrend

Chữ mã hóa  ҉ Được sử dụng trong hệ thống chữ số Cyrillic để chỉ ra rằng số được đè lên có nghĩa là một triệu. Nó rất giống với mực vô hình (Invisible ink – dùng để mã hóa chữ).

Viết một bình luận