Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

35:5x4+1-9:3 = ? ( )

Tạo chữ gạch ngang

Tạo chữ gạch ngang

Chữ gạch ngang (Strikethrough text) được hiển thị bằng các từ có đường ngang qua tâm của chữ. Sử dụng chủ yếu để đánh dấu văn bản bị nhầm lẫn hoặc bị xóa hoặc trang trí văn bản. Ví dụ: g̶ạ̶c̶h̶ ̶n̶g̶a̶n̶g̶ ̶c̶h̶ữ̶

Chỉ cần nhập chữ thường và bấm vào nút Tạo ngay. Sau đó, sao chép vào bộ nhớ tạm và dán chữ bị gạch ngang lên bất cứ nơi nào bạn muốn!

Xem thêm:

Kí tự đặc biệt HTML đẹp, mới và độc nhất

Kí tự đặc biệt Fortnite đẹp, mới nhất hiện nay

Kí tự đặc biệt Zing Speed (Mobile) đẹp, mới nhất 2019

Xem thêm:  Kí tự đặc biệt ROS (Rules Of Survival) đẹp nhất năm 2019

About mtrend

Leave a reply

35:5x4+1-9:3 = ? ( )