Tập xác định của hàm số y =2+căn 5x-4/x-4 là :

By Lydia

Tập xác định của hàm số y =2+căn 5x-4/x-4 là :

0 bình luận về “Tập xác định của hàm số y =2+căn 5x-4/x-4 là :”

 1. $2+\frac{\sqrt{5x-4}}{x-4}$
  ĐK: $\left\{\begin{matrix}
  \sqrt{5x-4}\geq 0 & \\
  x-4 \geq 0 &
  \end{matrix}\right. \\ \\
  \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
  x\geq \frac{4}{5} & \\
  x\geq 4 & \\
  \end{matrix}\right. \\ \\
  \Leftrightarrow x\geq 4$
  Vậy $D=[4;+\infty)$

  Trả lời

Viết một bình luận