Tập hợp các giá trị của m để phương trình m^2(x-1)=-2x-5m+6 có nghiệm dương Mình cần gấp, bạn nào giải thì giải chi tiết nhé =)))

Photo of author

By Amaya

Tập hợp các giá trị của m để phương trình m^2(x-1)=-2x-5m+6 có nghiệm dương
Mình cần gấp, bạn nào giải thì giải chi tiết nhé =)))

0 bình luận về “Tập hợp các giá trị của m để phương trình m^2(x-1)=-2x-5m+6 có nghiệm dương Mình cần gấp, bạn nào giải thì giải chi tiết nhé =)))”

 1. Đáp án:

  \[\left[ \begin{array}{l}
  m > 3\\
  m < 2
  \end{array} \right.\]

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {m^2}\left( {x – 1} \right) =  – 2x – 5m + 6\\
   \Leftrightarrow {m^2}x – {m^2} =  – 2x – 5m + 6\\
   \Leftrightarrow {m^2}x + 2x = {m^2} – 5m + 6\\
   \Leftrightarrow \left( {{m^2} + 2} \right)x = {m^2} – 5m + 6\\
   \Leftrightarrow x = \frac{{{m^2} – 5m + 6}}{{{m^2} + 2}}
  \end{array}\)

  Phương trình đã cho có nghiệm dương khi và chỉ khi:

  \(\begin{array}{l}
  x > 0 \Leftrightarrow \frac{{{m^2} – 5m + 6}}{{{m^2} + 2}} > 0\\
  {m^2} + 2 > 0,\,\,\,\,\,\forall m\\
   \Rightarrow {m^2} – 5m + 6 > 0\\
   \Leftrightarrow \left( {m – 2} \right)\left( {m – 3} \right) > 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  m > 3\\
  m < 2
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Vậy \(\left[ \begin{array}{l}
  m > 3\\
  m < 2
  \end{array} \right.\) thì phương trình đã cho có nghiệm dương.

Viết một bình luận