Task 3. Work in pairs. Discuss the following ideas about your dream house.

By Arya

Task 3. Work in pairs. Discuss the following ideas about your dream house.

0 bình luận về “Task 3. Work in pairs. Discuss the following ideas about your dream house.”

 1. Hello! My name is …. I’m in grade 6. Now I want to tell you about my dream house. In the dream, I will live in a hi-tech house. I live with my family. It might be by the sea and It’s will be surrounded by the blue sea. There are eleven rooms in my dream house. My house will has a big garage so that I can store my super cars. My dream house will have wind and solar energy. I will use hi-tech and automatic machines such as a smart clock, modern fridge,… There is a super smart TV in my house. I might surf the internet, watch my favourite TV programme from space or contact friends on other planets on this TV. I might also join online classes on TV when not have to go to school. I love my dream house very much.       

  nghĩa:

  Xin chào! Tôi tên là …. Tôi đang học lớp 6. Bây giờ tôi muốn kể cho các bạn nghe về ngôi nhà mơ ước của tôi. Trong giấc mơ, tôi sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao. Tôi sống chung với gia đình. Nó có thể gần biển và nó sẽ được bao quanh bởi biển xanh. Có mười một phòng trong ngôi nhà mơ ước của tôi. Nhà tôi sẽ có một cái gara lớn để tôi có thể cất những chiếc siêu xe của mình. Ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ có gió và năng lượng mặt trời. Tôi sẽ sử dụng máy móc công nghệ cao và tự động như đồng hồ thông minh, tủ lạnh hiện đại, … Có một chiếc TV siêu thông minh trong nhà của tôi. Tôi có thể lướt internet, xem chương trình TV yêu thích của mình từ không gian hoặc liên lạc với bạn bè ở các hành tinh khác trên TV này. Tôi cũng có thể tham gia các lớp học trực tuyến trên TV khi không phải đến trường. Tôi yêu ngôi nhà mơ ước của tôi rất nhiều.              

  Trả lời
 2. I wish i can study in a big school. My school will have 100 classroom and foodball field, the canteen,.. The school will be black and white with a lot of tree. The students of the school are friendly and kind and the teachers are good too. Everyroom will have AC and projector so students can learn easily. I don’t need do learn Maths at this school because i hate Maths, i just need to learn English. There will have playground in front my school and a garden behind my school.

  Dịch:

  Tôi ước mình có thể học trong một ngôi trường lớn. Trường tôi sẽ có 100 phòng học và sân bóng, căng tin, .. Ngôi trường sẽ có màu đen và trắng với rất nhiều cây. Học sinh của trường thân thiện và tốt bụng và giáo viên cũng tốt. Mỗi phòng sẽ có điều hòa và máy chiếu để học sinh có thể học dễ dàng. Tôi không cần học Toán ở trường  vì tôi ghét Toán, tôi chỉ cần học tiếng Anh. Sẽ có sân chơi phía trước trường tôi và một khu vườn phía sau trường tôi.

  @yin

  #

  Trả lời

Viết một bình luận