tế bào thực vật gồm những thành phần nào? chức năng của mỗi thành phần các cây rau bợ, dương sỉ, rêu,thông là những cây có hoa ko có hoa sống 1 năm số

By Lydia

tế bào thực vật gồm những thành phần nào? chức năng của mỗi thành phần
các cây rau bợ, dương sỉ, rêu,thông là những cây có hoa ko có hoa sống 1 năm sống lâu năm

0 bình luận về “tế bào thực vật gồm những thành phần nào? chức năng của mỗi thành phần các cây rau bợ, dương sỉ, rêu,thông là những cây có hoa ko có hoa sống 1 năm số”

 1. Cấu tạo tế bào thực vật gồm: 

  + Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

  + Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.

  + Chất tế bào 

  + Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

  + Lục lạp: chứa chất diệp lục, thực hiện chức năng quang hợp

  + Không bào

  + vách tế bào bên cạnh

  Các cây rau bợ, dương sỉ, rêu,thông là những cây không có hoasống lâu năm

  `#nocopy`

  Trả lời
 2. Đáp án:

   Tế bào thực vật gồm:

  -Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

  -Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.

  -Chất tế bào: là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp(chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá,…)

  -Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

  -Không bào: chứa dịch tế bào.

  Các cây rau bợ, dương sỉ, rêu,thông là những cây không có hoa. Cây rau bợ, rêu là những cây 1 năm. Cây dương sỉ, thông là những cây nhiều năm.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm