Thả 1 cục nước đá vào một cốc nước. Theo em có những hiện tượng vật lý nào xảy ra? Hiện tượng chứng tỏ điều đó. Làm nhanh giúp mink nhé mik sắp cb đ

By Ayla

Thả 1 cục nước đá vào một cốc nước. Theo em có những hiện tượng vật lý nào xảy ra? Hiện tượng chứng tỏ điều đó.
Làm nhanh giúp mink nhé mik sắp cb đi thi rồi!
#Cảm ơn , cảm ơn nhiều#

0 bình luận về “Thả 1 cục nước đá vào một cốc nước. Theo em có những hiện tượng vật lý nào xảy ra? Hiện tượng chứng tỏ điều đó. Làm nhanh giúp mink nhé mik sắp cb đ”

  1. Cho viên nước đá vào cốc nước, một lúc sau thấy ở ngoài chiếc cốc có các giọt nước đọng lại. Đó là do hơi nước trong không khí ngưng tụ lại.

    Trả lời

Viết một bình luận