Thả một vật rơi tự do từ độ cao 180m xuống đất . lấy g=10m/s a, Xác định thời gian kể từ lúc vật rơi cho đến khi chạm đất, vận tốc khi chạm đất b, T

By Eloise

Thả một vật rơi tự do từ độ cao 180m
xuống đất . lấy g=10m/s
a, Xác định thời gian kể từ lúc vật rơi cho đến khi chạm đất, vận tốc khi chạm đất
b, Tính tốc độ khi vật rơi được 3 giây và tốc độ trước khi chạm đất 1 giây. Quãng đường vất rơi trong 2 giây đầu và 2 giây cuối
Viết một bình luận