Thả một vật rơi tự do từ độ cao 180m xuống đất . lấy g=10m/s a, Xác định thời gian kể từ lúc vật rơi cho đến khi chạm đất, vận tốc khi chạm đất b, T

Photo of author

By Eloise

Thả một vật rơi tự do từ độ cao 180m
xuống đất . lấy g=10m/s
a, Xác định thời gian kể từ lúc vật rơi cho đến khi chạm đất, vận tốc khi chạm đất
b, Tính tốc độ khi vật rơi được 3 giây và tốc độ trước khi chạm đất 1 giây. Quãng đường vất rơi trong 2 giây đầu và 2 giây cuối

0 bình luận về “Thả một vật rơi tự do từ độ cao 180m xuống đất . lấy g=10m/s a, Xác định thời gian kể từ lúc vật rơi cho đến khi chạm đất, vận tốc khi chạm đất b, T”

 1. Đáp án: 6s

   

  Giải thích các bước giải:

  a. Thời gian rơi của vật: \(t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\frac{{2.180}}{{10}}}  = 6(s)\)

  Vận tốc khi chạm đất: \(v = g.t = 10.6 = 60(m/s)\)

  b. Tốc độ của vật khi rơi được 3 giây là: \(v’ = g.t’ = 10.3 = 30(m/s)\)

  Tốc độ của vật trước khi chạm đất 1 giây là: \(v” = g.t” = 10.(6 – 1) = 50(m/s)\)

  Quãng đường vật rơi trong 2 giây đầu là: \(s = \frac{{g{t^2}}}{2} = \frac{{{{10.2}^2}}}{2} = 20(m)\)

  Quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối là: \(s’ = 180 – \frac{{{{10.4}^2}}}{2} = 100(m)\)

Viết một bình luận