Thả rời tự do một vật từ độ cao h so với mặt đất biệt thời gian từ lúc rơi đến lúc chạm đất là 5s lấy g=10 m/s2 tính vẫn tốc lúc chạm đất

By Lydia

Thả rời tự do một vật từ độ cao h so với mặt đất biệt thời gian từ lúc rơi đến lúc chạm đất là 5s lấy g=10 m/s2 tính vẫn tốc lúc chạm đất

0 bình luận về “Thả rời tự do một vật từ độ cao h so với mặt đất biệt thời gian từ lúc rơi đến lúc chạm đất là 5s lấy g=10 m/s2 tính vẫn tốc lúc chạm đất”

 1. Đáp án:

  \(v = 50\,\,\,\left( {m/s} \right)\)

  Giải thích các bước giải:

  Công thức xác định vận tốc chạm đất là: \(v = gt = 10.t\,\,\,\left( {m/s} \right)\)

  Với t là thời gian rơi tự do của vật (tính từ lúc thả vật đến khi chạm đất)

  Bài cho t = 5s

  Vậy vận tốc lúc chạm đất là:

  \(v = 10.5 = 50\,\,\,\left( {m/s} \right)\)

  Trả lời

Viết một bình luận