Câu 1 : A = ( x – y ) ( x ² + xy + y ² ) + 2y ² tại x = 2/3 và y = 1/3

By Rylee

Câu 1 :
A = ( x – y ) ( x ² + xy + y ² ) + 2y ² tại x = 2/3 và y = 1/3

0 bình luận về “Câu 1 : A = ( x – y ) ( x ² + xy + y ² ) + 2y ² tại x = 2/3 và y = 1/3”

 1. A = ( x – y ) ( x ² + xy + y ² ) + 2y ²

  =x^3-y^3+2y^2

  thay x = 2/3 và y = 1/3 vao biểu thức

  (2/3)^3-(1/3)^3+2(1/3)^2

  =8/27-1/27+2/9

  =7/27+2/9=7/27+6/27=13/27

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Tại $x=\dfrac{2}{3}$ và $y=\dfrac{1}{3}$ thì giá trị biểu thức $A=\dfrac{13}{27}$

  Giải thích các bước giải:

  $A=(x-y)(x^{2}+xy+y^{2})+2y^{2}$
  $A=x^{3}-y^{3}+2y^{2}$
  Thay $x=\dfrac{2}{3}$ và $y=\dfrac{1}{3}$ vào biểu thức A, ta có:
  $\left ( \dfrac{2}{3} \right )^{3}-\left ( \dfrac{1}{3} \right )^{3}+2.\left ( \dfrac{1}{3} \right )^{2}=\dfrac{13}{27}$
  Vậy tại $x=\dfrac{2}{3}$ và $y=\dfrac{1}{3}$ thì giá trị biểu thức $A=\dfrac{13}{27}$

  Trả lời

Viết một bình luận