Than đá tập trung chủ yếu ở đâu? Các nước gia nhập Asean sau Việt Nam là? Tam giác Xi-Giô-ri gồm 3 nước nào?

Photo of author

By Piper

Than đá tập trung chủ yếu ở đâu?
Các nước gia nhập Asean sau Việt Nam là?
Tam giác Xi-Giô-ri gồm 3 nước nào?

0 bình luận về “Than đá tập trung chủ yếu ở đâu? Các nước gia nhập Asean sau Việt Nam là? Tam giác Xi-Giô-ri gồm 3 nước nào?”

  1. + Tập trung ở các vùng núi Việt Nam và Lào ,Campuchia

    + Mi-an-ma và Campuchia.

    + In đô nê xi a.Ma lay xi a và Xin ga po.

Viết một bình luận