tìm n thuộc N dể n^2+7n+10 chia hết cho n+7

Photo of author

By Caroline

tìm n thuộc N dể
n^2+7n+10 chia hết cho n+7

0 bình luận về “tìm n thuộc N dể n^2+7n+10 chia hết cho n+7”

 1. Ta có: $\frac{n^2+7n+10}{n+7}=$ $\frac{n^2-49+7n+59}{n+7}=$ $\frac{(n-7)(n+7)+7(n+7)+10}{n+7}=n+$ $\frac{10}{n+7}$ 

  ⇒n+7∈Ư(10)={1;2;5;10}

  n+7   1    2    5    10

  n        -6  -5   -2   3

  mà n∈N

  Vậy n∈{3}

Viết một bình luận