Thành phố A đến thành phố B dài 100km một ô tô đi vs vận tốc 60km/giờ .Hỏi ô tô đến thành phô B lúc mấy giờ? bt ô tô khởi hành 7giờ20phút

Photo of author

By Josie

Thành phố A đến thành phố B dài 100km một ô tô đi vs vận tốc 60km/giờ .Hỏi ô tô đến thành phô B lúc mấy giờ? bt ô tô khởi hành 7giờ20phút
Viết một bình luận