The weather is too cold so they can’t go swimming ->if

Photo of author

By Josie

The weather is too cold so they can’t go swimming
->if

0 bình luận về “The weather is too cold so they can’t go swimming ->if”

 1. If the weather weren’t too cold, they could go swiming
  Giải thích: 
  Đây là câu điều kiện loại 2 miêu tả 1 sự việc ko có thực ở hiện tại để thực hiện mong muốn,…

  cấu trúc : If S + V2/ed, S + would/could + V

  Note: ở if 2 : ta chia were với mọi ngôi

  Chúc bạn học tốt!

Viết một bình luận