Their mother prepares much more food than usual days . Perhaps they are hungry because of taking part in the school competition.(In case ) viết lại câ

By Sarah

Their mother prepares much more food than usual days . Perhaps they are hungry because of taking part in the school competition.(In case ) viết lại câu với từ trong ngoặc

0 bình luận về “Their mother prepares much more food than usual days . Perhaps they are hungry because of taking part in the school competition.(In case ) viết lại câ”

 1. → Their mother prepares much more food than usual days in case they are hungry because of taking part in the school competition

  Cấu trúc: Tương lại/ Hiện tại/ Hiện tại hoàn thành + In case + thì hiện tại/Should + nguyên mẫu

  vd: She’ll make a cake in case someone drops in at the weekend.

  Trả lời
 2. In case their mother prepares much more food than usual days,they are hungry because of taking part in the school competition

  In case=trong trường hợp

  Đưa in case lên đầu và thay từ perhap=dấu ,

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm