Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi vừa chạm đất.

Photo of author

By Hadley

Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi vừa chạm đất.

0 bình luận về “Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi vừa chạm đất.”

 1. Thời gian vật rơi xuống đất là :

  45=1/2.10.t^2

  => t^2.5=45

  =>t^2=9

  =>t=3s

  Vận tốc của vật lúc chạm đất là :

  v=10.3=30m/s

Viết một bình luận