Theo công dụng kinh tế, tài nguyên thiên nhiên được chia thành A tài nguyên đất, tài nguyên nông nghiệp B tài nguyên nước, sinh vật, khoáng sản C

Photo of author

By Nevaeh

Theo công dụng kinh tế, tài nguyên thiên nhiên được chia thành
A tài nguyên đất, tài nguyên nông nghiệp
B tài nguyên nước, sinh vật, khoáng sản
C tài nguyên công nghiệp, đất, sinh vật
D tài nguyên khí hậu, du lịch, nông nghiệp

0 bình luận về “Theo công dụng kinh tế, tài nguyên thiên nhiên được chia thành A tài nguyên đất, tài nguyên nông nghiệp B tài nguyên nước, sinh vật, khoáng sản C”

 1. Không có đáp án đúng

  A. tài nguyên đất là chia theo thuộc tính tự nhiên => sai

  B. tài nguyên nước, sinh vật, khoáng sản là chia theo thuộc tính tự nhiên => sai

  C. tài nguyên đất, sinh vật là chia theo thuộc tính tự nhiên => sai

  D. tài nguyên khí hậu là chia theo thuộc tính tự nhiên => sai

  Đáp án đúng: tài nguyên nông nghiệp, công nghiệp, du lịch……

Viết một bình luận