cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn có hiệu điện thế U=9V, R1=1,5 ôm. Biết hiệu điên thế hai đầu R2 là U2=6V. Nhiệt lượng tỏa ra trê

cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc ...

Read more

Theo em, người cha và người mẹ khi làm phụ huynh thì mỗi người có những đặc điểm riêng nào?

Theo em, người cha và người mẹ khi làm phụ ...

Read more

phân tính Trương sinh là nạn nhân của xã hội phong kiến

phân tính Trương sinh là nạn nhân của xã hội ...

Read more

5,Giải PT sau có thể thu gọn được về dạng (ax+b=0) a,(2x+1) ²+(x+3) ²-5(x+7)(x-7)=0

5,Giải PT sau có thể thu gọn được về dạng ...

Read more

Một hộp có 7 bi đen,8 xanh, 9 trắng. Lấy ngẫu nhiên 5 bi.a) tính xác suất lấy được nhiều nhất 2 bi cùng màu. b) xác xuất có đủ 3 màu.

Một hộp có 7 bi đen,8 xanh, 9 trắng. Lấy ...

Read more

Một chất điểm cđ thẳng NDĐ trên đoạn đđường từ A đến Biết tốc độ tại A và B là 15m/s và 30m/s. Tốc độ khi đi qua C trên đoạn AB với Ac= 2BC vó giá trị

Một chất điểm cđ thẳng NDĐ trên đoạn đđường từ ...

Read more

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 ...

Read more

Tìm số học sinh khối 6 của một trường . Biết khi xếp hàng 25 thì còn thiếu 5 bạn , khi xếp hàng 21 thì dư 16 bạn . Biết học sinh không quá 1000 bạn .

Tìm số học sinh khối 6 của một trường . ...

Read more

Cho e hỏi ạ e đag cần gấp bây h là: một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 180 m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn , chiều cao bằng Trung bình cộng hai đáy . a)

Cho e hỏi ạ e đag cần gấp bây h ...

Read more

một thanh niên 56k cầm theo 2 trái dừa mỗi trái 14k đi qua cầu chỉ năng 70k làm sao thanh niên qua cầu cùng với 2trái dừa??? Ko ném trá dừa qua bờ sôn

một thanh niên 56k cầm theo 2 trái dừa mỗi ...

Read more