theo kế hoạch,1 phân xưởng may xuất khẩu mỗi ngày phải may đc 50 chiếc áo. do yêu cầu hoành thành sớm để kịp xuất hàng nên mỗi ngày họ đã may đc 57 ch

Photo of author

By Josephine

theo kế hoạch,1 phân xưởng may xuất khẩu mỗi ngày phải may đc 50 chiếc áo. do yêu cầu hoành thành sớm để kịp xuất hàng nên mỗi ngày họ đã may đc 57 chiếc áo. vì vậy phân xưởng đã hoàn thành trước thời hạn 1 ngày và còn may thêm đc 13 chiếc áo. tính số áo phân xưởng phải may theo kế hoặc ban đầu.
giúp e vs ạ e cảm ơn
Viết một bình luận