Theo kế hoạch, một tổ phải sản xuất 300 chai nước rửa tay trong một thời gian quy định. Thực tế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong đợt dịch Corid

By Genesis

Theo kế hoạch, một tổ phải sản xuất 300 chai nước rửa tay trong một thời gian quy định. Thực tế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong đợt dịch Corid 19, mỗi giờ tổ làm thêm 10 chai so với kế hoạch. Vì vậy tổ chẳng những đã hoàn thành công việc sớm hơn 1 giờ so với kế hoạch mà còn sản xuất thêm được 60 chai nữa. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ tổ phải sản xuất bao nhiêu chai nước rửa tay?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận