Theo kế hoạch, một tổ phải sản xuất 300 chai nước rửa tay trong một thời gian quy định. Thực tế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong đợt dịch Corid

Photo of author

By Maria

Theo kế hoạch, một tổ phải sản xuất 300 chai nước rửa tay trong một thời gian quy định. Thực tế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong đợt dịch Corid 19, mỗi giờ tổ làm thêm 10 chai so với kế hoạch. Vì vậy tổ chẳng những đã hoàn thành công việc sớm hơn 1 giờ so với kế hoạch mà còn sản xuất thêm được 60 chai nữa. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ tổ phải sản xuất bao nhiêu chai nước rửa tay? Cần gấp ạ
Viết một bình luận