Thực hiện các phép tính sau ( √6 + √10) . căn chung 4 – √15

Photo of author

By Arianna

Thực hiện các phép tính sau
( √6 + √10) . căn chung 4 – √15
Viết một bình luận