Thực hiện phép tính : 67 x 17 + 16 x 34 + 17 Nhanh nha , mình đang cần gấp lắm

Photo of author

By Iris

Thực hiện phép tính :
67 x 17 + 16 x 34 + 17
Nhanh nha , mình đang cần gấp lắm
Viết một bình luận