Tỉ khối của khí X so với H2 là 14. Khí X có thể là

By Harper

Tỉ khối của khí X so với H2 là 14. Khí X có thể là

0 bình luận về “Tỉ khối của khí X so với H2 là 14. Khí X có thể là”

Viết một bình luận