Tỉ lệ gia tăng tự nhiên là gì?

Photo of author

By Maria

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên là gì?

0 bình luận về “Tỉ lệ gia tăng tự nhiên là gì?”

  1. * Tỉ lệ gia tăng tự nhiên là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô (đơn vị %)

    * Công thức: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên = (Tỉ suất sinh thô – tỉ suất tử thô) / 10 (%)

Viết một bình luận