Tìm 2 số lẻ có tổng là 116 , biết giữa chúng có 10 số chẵn nữa .

Photo of author

By Amaya

Tìm 2 số lẻ có tổng là 116 , biết giữa chúng có 10 số chẵn nữa .

0 bình luận về “Tìm 2 số lẻ có tổng là 116 , biết giữa chúng có 10 số chẵn nữa .”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2 số lẻ mà giữa chúng có 10 số chẵn thì hiệu của 2 số là:

  9×2+2=20

  số bé là:

  (116-20) :2=48

  số lớn là:

  48+20=68

  đáp số:48;68

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  hiệu của 2 số là:

  9×2+2=20

  số bé là:

  (116-20) :2=48

  số lớn là:

  48+20=68

  đáp số:48 và 68

   

Viết một bình luận