tìm 3 số nguyên tố sao cho tích của chúng gấp 3 lần tổng của chúng

Photo of author

By Hailey

tìm 3 số nguyên tố sao cho tích của chúng gấp 3 lần tổng của chúng
Viết một bình luận