Tìm a : a × ( 6,1 + 7,9 ) = 173,6 ~Bài chỉ thế thôi . Giúp với~ ∧ ω ∧

By Eloise

Tìm a :
a × ( 6,1 + 7,9 ) = 173,6
~Bài chỉ thế thôi . Giúp với~ ∧ ω ∧

0 bình luận về “Tìm a : a × ( 6,1 + 7,9 ) = 173,6 ~Bài chỉ thế thôi . Giúp với~ ∧ ω ∧”

 1. Đáp án:

  ↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   `a×(6,1+7,9) = 173,6`

  `a×14 = 173, 6`

        `a = 173,6 : 14`

        `a = 12,4`

  Vậy `a =12,4`

  Trả lời

Viết một bình luận