Tìm xác suất khi xếp ngẫu nhiên 1 bộ sách gồm 5 tập lên giá sách thì nó xếp đúng thứ tự

Photo of author

By Aubrey

Tìm xác suất khi xếp ngẫu nhiên 1 bộ sách gồm 5 tập lên giá sách thì nó xếp đúng thứ tự
Viết một bình luận