tìm ba số tự nhiên lẻ liên tiếp , biết tích của hai số sau lớn hơn tích hai số đầu là 52

Photo of author

By Peyton

tìm ba số tự nhiên lẻ liên tiếp , biết tích của hai số sau lớn hơn tích hai số đầu là 52
Viết một bình luận