Tìm x biết $x^{2}$ + 1 chia hết cho x + 1

Photo of author

By Skylar

Tìm x biết $x^{2}$ + 1 chia hết cho x + 1

0 bình luận về “Tìm x biết $x^{2}$ + 1 chia hết cho x + 1”

 1. Đáp án:

  `↓↓` 

  Giải thích các bước giải:

  `x^2+1 vdots x+1`

  `=> x^2+2-1 vdots x+1`

  `=> (x-1)(x+1)+2  vdots x+1`

  Mà `(x-1)(x+1) vdots x+1`

  `=> 2 vdots x+1`

  `=> x+1 in Ư(2)={-2; -1; 1; 2}`

  `=> x in {-3; -2; 0; 1}`

 2. Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $x^2+1\vdots x+1$

  ⇒$x^2-1+2\vdots x-1$

  ⇒$(x-1)(x+1)+2\vdots x-1$

  p/s: $x^2-1=(x-1)(x+1)$bạn nhân ra nhé!

  ⇒$2\vdots x-1$(vì $(x-1)(x+1)\vdots x-1$)

  ⇒$x-1∈Ư_{2}={±1;±2}$

  Với $x-1=1⇒x=2$

  Với $x-1=-1⇒x=0$

  Với $x-1=2⇒x=3$

  Với $x-1=-2⇒x=-1$

  Vậy………

  Cho mình xin hay nhất nhé. Học tốt $#伝説$

Viết một bình luận